Mi a teendő, ha szeretné áthozni a szerződését hozzánk?

A100%-os pályázat második köre helyett várhatóan a napelemeket és energia tárolót tartalmazó Napenergia Plusz program fog indulni, 2024 januártól. Amennyiben érdekli, kattintson ide.

A jelenleg futó, 100%-os pályázattal kapcsolatban, sajnos gyakran előfordul, hogy a RRF-6.2.1 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázatot elnyert pályázók azzal szembesülnek, hogy a szerződött kivitelező - olykor kifejezetten magas - önrész, vagy önerő befizetését kéri a pályázótól, annak ellenére, hogy a páyázat eredendően 100%-os támogatásúra lett kiírva.

Amennyiben emiatt nem tudja, vagy nem akarja a pályázat megvalósítását az eredeti kivitelezővel elvégeztetni, módjában és jogában áll, hogy felbontsa a beadást megelőzően kötött szerződést, és másik regisztrált kivitelezővel kössön újat. Bár a pályázótól kért pótlólagos befizetés elég jellemző gyakorlat, de azért akad számos kivitelező, aki biztosítja a pályázó partnerei számára a teljes ingyenességet. Ezek közül az egyik cégünk, a Mobilrouter Kft. Nem csak a kivitelezés ingyenességét tudjuk biztosítani, de igény esetén az online pályázati felületen történő adminisztrációt is térítésmentesen végezzük.

Amennyiben szeretne minket megbízni elnyert pályázatának kivitelezésével, az alábbiak lesznek az első teendők:

1. El kellene küldeni részünkre a támogató okiratot, és a pályázatban beadott szerződést (6. sz. melléklet és annak mellékletei), és a pályázat beadásához is felhasznált fotókat (tetőről, villanyóráról.). Amennyiben a pályázat napelem kivitelezéséhez már rendlekeznek Műszaki és Gazdasági Tájékoztatóval (MGT), vagy szolgáltatói jóváhagyással, kérjük azt is elküldeni. Ha ez nincs a birtokukban, el kellene kérni a tervezőtől, vagy az igény bejelntés ügyintézőjétől. Ha még nem történt meg a napelemes rendszer igény bejelentése, kérjük, ezt a tényt is írják bele a levélbe. Megkönnyíti és gyorsítja a munkánkat, amennyiben kitöltve visszaküldi a pályázói adatokat tartalmazó kis excel táblázatot, amit ide kattintva tölthet le.

Ez alapján, ha nem látunk semmi problémát, küldünk egy a korábbival megegyező költségvetési tételeket tartalmazó, általunk aláírt szerződést.

2. Amennyiben megfelelő, a pályázónak is alá kellene írni, és visszaküldeni nekünk e mailben.

3. Miután így létrejött egy új szerződés, a korábbi kivitelezővel alá kell íratni egy szerződés bontási megállapodást.
Az ehhez használható sablon letölthető ide kattintva.

4. Miután megkaptuk az aláírt szerződést, és a korábbi kivitelezővel kelt szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást, rögzítjük a pályázó adószámát a pályázati rendszer hozzánk kapcsolt adatbázisában, így innentől lehetősége van a pályázati felületen a Mobilrouter Kft-t kiválasztani, és szerződést, valamint előleg igényt rögzíteni, amivel elindul a megvalósítás. Amennyiben megbíz minket az adminisztrációval az általunk küldött meghatalmazás aláírásával, úgy ez előbbieket a mi munkatársaink térítésmentesen elvégzik.

 

Gyakran Felmerülő Kérdések a kivitelező váltással kapcsolatban

Gyanús. Azért tehetik meg, hogy nem kérnek kiegészítő befizetéseket, mert gyengébb minőségű elemeket és eszközöket építenek be?

Nem csalás, nem ámítás. Nagyobb számú pályázóval állunk kapcsolatban az ország egész területén, ezért lehetőségünk volt előnyösebb beszerzési forrásokat igénybe venni, és a kivitelezés logisztikáját hatékonyabban megvalósítani, mintha csak néhány ügyfél esetében kellene a pályázat különféle elemeit telepíteni. Minden beépített eszköz és szerkezet mindenben megfelel a pályázati kiírásban szereplő, szigorú műszaki elvárásoknak. A partnerek számából adódóan tehettünk kompromisszumokat abban a tekintetben is, hogy beérjük az általában, piaci körülmények között realizálható haszonnál kevesebbel. A pályázati adminisztrációt pedig azért végezzük térítésmentesen, mert sokkal egyszerűbb és időtakarékosabb, ha gyakorlott munkatársaink elvégzik - az olykor elég komplikált - lépéseket, mintha ezeket egyenként megmutatnánk a pályázónak.

Bármit kérhetek? Minden esetben térítés és ráfizetés nélkül vállalják a pályázat kivitelezését?

Minden esetben tudunk olyan magas műszaki szinvonalú megoldást szállítani, ami "belefér" a pályázati támogatás összegébe, például, háromrétegű, fokozottan hőszigetelő üvegezésű, hat légkamrás, 74 mm profilvastagságú, fehér, műanyag nyílászárók, vagy maximum 5 - 6 db, magas hatékonyságú hűtő-fűtő klíma beszerelése. Mindazonáltal, amennyiben a pályázó ettől eltérő megoldást igényel, pl. fa anyagú, vagy dekorfóliázott műanyag nyílászárók, pályázó által meghatározott gyártmányú, vagy típusú hőszivattyú, akkor természetesen előfordulhat, hogy az emelt igények miatt különbözeti felárat kellhet fizetni.

Nem veszítem-e el az elnyert támogatást, ha az egyes mérföldkövek teljesítésével nem tudunk az eredeti támogatási kérelemben szereplő határidőkig elkészülni?

A közbenső mérföldkövek teljesítésének időpontjait megfelelő indokolással (pl. kivitelező váltás, műszaki okok, késedelmes előleg kifizetés), a késedelem bejelentésével, vagy szerződés módosítás keretében lehetséges módosítani. A mindenképpen betartandó véghatáridők a támogató okirat hatálba lépésétől számított  20, illetve 26 hónap, a csak napelemes és a komplex pályázatok esetében, bár egy egyszű bejelentéssel ezek 3 hónappal meghosszabíthatók, alapos indoklás esetén pedig a lebonyolító engedélyezhet ezt meghaladó véghatáridő átütemezést is.  

A meglévő kivitelezőm azzal fenyeget, hogy amennyiben nem fizetek felárat haladéktalanul, akkor törli, vagy visszamondja a pályázatot, így elesek a támogatástól. Igaz ez?

Nem. A pályázat kedvezményezettje minden esetben a pályázó magánszemély. A kivitelezőnek, vagy adminsztrálással megbízott szervezetnek, vagy személynek nincs joga felmondani a támogatói szerződést, ami a Miniszterelnökség - Nemzeti Hatóság és a pályázó magánszemély között jött létre. A pályázónak joga van másik kivitelezővel szerződni, különösen akkor, ha az, a pályázati kiírásban szereplőektől eltérően pótlólagos kifizetéseket igényel a pályázótól. 

Mit tehetek, ha a korábbi kivitelező nem hajlandó aláírni a szerződés felbontásáról szóló megállapodást?

1. Felhívhatja a kivitelező figyelmét arra, hogy amennyiben nem írja alá a szerződés megszüntetésére vonatkozó megállapodást, úgy ön kénytelen lehet a lebonyolító szerv felé jelezni, hogy megsérti a pályázati kiírásban az alábbi helyeken megfogalmazott elvárható magatartást, mely szankciókat von maga után:
https://napelem.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/5, valamint  idézet a kivitelezőknek szóló regisztrációs felhívásból:
Hivatalból a Lebonyolító szerv vagy a Nemzeti Hatóság akkor törölheti a vállalkozást a listáról, valamint a vállalkozást kizárhatja a regisztrációból, ha
    a) az érintett vállalkozás neki felróható okokból legalább 3 projektnél nem teljesítette az általa aláírt vállalkozási szerződésben foglaltakat; vagy
    b) a vállalkozás legalább 3 projektben elállt a vállalkozási szerződés teljesítésétől; vagy
    c) megállapítható, hogy a vállalkozás tisztességtelen vagy megtévesztő piaci gyakorlatot folytat; vagy
    d) neki felróható magatartása eredményeképpen egy vagy több magánszemély pályázói vagy pénzügyi érdekei, illetve az Európai Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek.

2. Amennyiben a korábbi kivitelező nem elérhető, és nem válaszol a megkeresésekre, akkor célszerű egyoldalú szerződés felmondó levelet küldeni a részére, tértivevényes postai úton, melyet a feladástól számított tizenötödik munkanapon akkor is a címzett által kézhezvettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés bármilyen okból meghiúsult.

 

Rólunk

A Mobilrouter Kft 2012-ben alakult, a műszaki fejlesztés iránt elkötelezett és tapasztalatot szerzett magányszemélyek részvételével, azzal a céllal hogy fejlett és innovatív ipari hálózati eszközöket fejlesszenek és értékesítsenek. Fontosabb megoldásaik a Mobilrouter hálózati és tévfelügyeleti eszközök, a Mobileguard kamera rendszer és a Mobilsolar napelemes termékvonal tagjai.

  

Ez a weboldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával hozzájárul azok használatához. További információk.Elfogadom